พระราชวังพระสันตะปาปาแห่งอาวินยอง (ฝรั่งเศส: Palais des Papes) เป็นพระราชวังของพระสันตะปาปาที่ตั้งอยู่ที่อาวินยองในประเทศฝรั่งเศส เป็นสิ่งก่อสร้างของสถาปัตยกรรมกอธิคที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป

พระราชวังพระสันตะปาปาแห่งอาวินยอง ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 1995

ประวัติ

อาวินยองกลายมาเป็นที่ประทับของพระสันตะปาปาในปี ค.ศ. 1309 เมื่อแกสคอง แบร์ทรองด์ เดอ กอธในฐานะสมเด็จพระสันตะปาปาคลีเมนต์ที่ 5 ไม่ทรงมีพระประสงค์ที่จะเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายต่างในกรุงโรมหลังจากที่ทรงได้รับเลือกในปี ค.ศ. 1305 พระองค์จึงทรงย้ายสำนักงานการบริหารของพระสันตะปาปา (Papal Curia) ไปตั้งที่อาวินยองในสมัยที่ต่อมาเรียกกันว่า ราชสำนักพระสันตะปาปาอาวินยอง พระสันตะปาปาคลีเมนต์ประทับเป็นแขกของสำนักสงฆ์โดมินิคันในอาวินยอง สมเด็จพระสันตะปาปาจอห์นที่ 22พระสันตะปาปาองค์ต่อมา ทรงก่อตั้งราชสำนักอันหรูหราขึ้นที่นั่น แต่สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 12 ผู้ทรงเป็นพระสันตะปาปาองค์ต่อมาทรงเป็นผู้ริเริ่มการบูรณปฏิสังขรณ์วังสังฆราชเก่าอย่างจริงจัง และกระทำต่อมาในสมัยของพระสันตะปาปาคลีเมนต์ที่ 6

ที่ตั้งของวังอยู่ทางเนินหินทางตอนเหนือของตัวเมืองที่มองไปทางแม่น้ำโรน เดิมวังของพระสังฆราชแห่งอาวินยอง การก่อสร้างแบ่งเป็นสองช่วง ช่วงแรกเรียกว่า วังเก่า” (Palais Vieux) และช่วงที่สองเรียกว่า วังใหม่” (Palais Neuf) เมื่อสร้างเสร็จเนื้อที่ของวังก็ขยายขึ้นเป็น 11,000 ตาราเมตร การก่อสร้างใช้งบประมาณไปเป็นจำนวนมหาศาลที่มาจากเงินรายได้ส่วนใหญ่ของพระสันตะปาปาในช่วงนั้น

วังเก่าก่อสร้างโดยสถาปนิกปิแยร์ ปัวส์ซองตามโองการของสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 12 ผู้ทรงสั่งให้รื้อทั้ง วังเก่าทั้งหมดและสร้างวังใหม่และระเบียงคดที่ขนาดใหญ่กว่าเดิมเป็นอันมากขึ้นแทนที่ สิ่งก่อสร้างใหม่ได้รับการสร้างเสริมอย่างแข็งแรงเพื่อต่อต้านข้าศึก ที่ประกอบด้วยปีกสี่ปีกที่มีหอสูงประกบ

ตัววังมาขยายต่อไปในสมัยของสมเด็จพระสันตะปาปาคลีเมนต์ที่ 6, สมเด็จพระสันตะปาปาอินโนเซนต์ที่ 6 และสมเด็จพระสันตะปาปาเออร์บันที่ 5 ที่กลายมารู้จักกันว่า วังใหม่พระสันตะปาปาคลีเมนต์ที่ 6 ทรงจ้างฌานเดอลูฟร์ให้สร้างหอใหม่, ตึกอีกหลังหนึ่ง และชาเปลที่ยาว 52 เมตร ต่อมาพระสันตะปาปาอินโนเซนต์ก็ทรงสร้างหอใหม่อีกสองหอ พระสันตะปาปาเออร์บันสร้างลานหลักเสร็จที่เรียกว่า “Court d'Honneur” และสิ่งก่อสร้างรอบลาน การตกแต่งภายในทำอย่างหรูหราด้วยจิตรกรรมฝาผนัง, พรมแขวนผนัง, จิตรกรรม, ประติมากรรม และเพดานไม้

พระสันตะปาปาย้ายราชสำนักจากอาวินยองกลับไปโรมในปี ค.ศ. 1377 ที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่า ความแตกแยกของอาณาจักรพระสันตะปาปา (Papal Schism) ที่ฝ่ายอาวินยองพยายามตั้งตนเป็นอิสระโดยการเลือกตั้งพระสันตะปาปาของตนเองที่เรียกว่า พระสันตะปาปาเท็จ หรือ แอนตี้โปป (antipope) สององค์ที่รวมทั้งพระสันตะปาปาคลีเมนต์ที่ 7 แห่งอาวินยอง และพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 13 แห่งอาวินยอง อาวินยองจึงเป็นที่ประทับของพระสันตะปาปาเท็จจนกระทั่งปี ค.ศ. 1408 เมื่อพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 13 ทรงถูกจำขังในพระราชวังอยู่สิบปี พระราชวังอาวินยองอยู่ในมือของพระสันตะปาปาเท็จอยู่หลายปี-ระหว่างนั้นก็ถูกล้อมระหว่างปี ค.ศ. 1410 ถึงปี ค.ศ. 1411-แต่ต่อมาก็ได้รับคืนไปเป็นของพระสันตะปาปาในปี ค.ศ. 1433

 

วังพระสันตะปาปาแห่งอาวินยอง

แม้ว่าวังพระสันตะปาปาจะได้รับคืนให้อยู่ภายใต้การปกครองของพระสันตะปาปาอีกเป็นเวลา 350 ปีต่อมา แต่สภาพของวังก็ค่อยๆ เสื่อมโทรมลงแม้ว่าจะมีการบูรณปฏิสังขรณ์ขึ้นในปี ค.ศ. 1516 ก็ตาม เมื่อการปฏิวัติฝรั่งเศสปะทุขึ้นในปี ค.ศ. 1789 วังพระสันตะปาปาก็ถูกยึดโดยนักปฏิวัติแม้ว่าสภาพของวังจะอยู่ในสภาพที่เสื่อมโทรมอยู่แล้วก็ตาม ในปี ค.ศ. 1791 วังพระสันตะปาปาก็กลายเป็นที่เกิดเหตุการสังหารหมู่ของฝ่ายที่เป็นปฏิปักษ์ต่อการปฏิวัติ ร่างของผู้ที่ถูกสังหารถูกโยนลงไปใน Tour des Latrines ของ วังใหม่

ต่อมาวังก็ถูกยึดโดยรัฐบาลของนโปเลียนเพื่อใช้เป็นค่ายทหารและคุก ตัววังก็ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้นอีกระหว่างการถูกยึดโดยเฉพาะจากฝ่ายที่ต่อต้านนักบวชของสาธารณรัฐฝรั่งเศสที่ 3 เมื่อสิ่งตกแต่งภายในและงานไม้ต่างๆ ถูกขนย้ายออกไปเพื่อทำเป็นโรงม้า จิตรกรรมฝาผนังถูกฉาบทับและถูกทำลายไปเป็นส่วนใหญ่ วังเป็นสถานที่ราชการของรัฐบาลฝรั่งเศสมาจนถึงปี ค.ศ. 1906 เมื่อมาเปลี่ยนฐานะเป็นพิพิธภัณฑ์ และตั้งแต่นั้นมาวังก็ได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์มาโดยตลอด

ในปัจจุบันวังส่วนใหญ่เปิดให้ประชาชนเข้าชมได้ และเป็นสถานที่ที่ใช้ในการประชุมสัมนา และเก็บเอกสารสำคัญของฝรั่งเศส

 

สถาปัตยกรรม

การมีเนื้อที่ใช้สอยถึง 15,000 ตารางเมตรทำให้วังพระสันตะปาปาแห่งอาวินยอง หอ

 

1- หอ Trouillas
2- หอ
Latrines หรือ Glacière
3- หอครัว
4- หอเซนต์จอห์น
5- หอ
l'Étude
6- หอพระสันตะปาปา
7- หอสวน
8- หอยาม
9- หอเซนต์ลอว์เรนซ์
10- หอ
la Gache
11- หอผู้มีเกียรติ
12- หอ
Campane

แม่น้ำ Rhône

 

 

 

มุ่งหน้าไปยัง Le Palais des Papes เมื่อข้ามสะพานเข้ามาจะเจอตัวเมือง Avignon ที่มีกำแพงและป้อมปราการล้อมรอบทั้งเมืองไว้

 

เมื่อเข้ามาเดินเล่นในเมือง ก็จะพบ L'Opéra-théâtre d'Avignon เป็นโรงโอเปร่าประจำเมือง ตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1825 มีการจัดแสดงละคร เพลง การเต้นรำ ตลอดทั้งปี สมกับเป็นเมืองแห่งศิลปะจริงๆ

เข้าชมพระราชวัง Le Palais des Papes(เวลากลางคืน)

Le Palais des Papes สถาปัตยกรรมแบบ Gothique ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นพระราชวังแบบ Gothique ที่สำคัญที่สุดในโลก เริ่มสร้างตั้งแต่ปี ค.ศ.1335 รวมเวลาการสร้างไม่น้อยกว่า 20 ปี

 

 

พระราชวังนี้ ยังได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลก จาก UNESCO เมื่อปี ค.ศ.1995 มีความใหญ่โตถึง 15,000 ตารางเมตร ภายในมีโบสถ์ Gothique อยู่ถึง 4 โบสถ์

 

 

 ภายในพระราชวัง Le Palais des Papes

 

 

 

 

 

ด้านบนนี้เรียกว่า Le Cloître Benoît XII

 

 

ระเบียนชั้นบนของพระราชวังซึ่งเรียกว่า Extérieur terrasse

 

 

 

 

พระราชวัง Le Palais des Papes(เวลากลางคืน)

 

 

ลานกว้าง ที่เรียกว่า la place du Palais des papes

 

 

 

 

(นับตั้งแต่เมือง Lyon ถึงทะเลเมดิเตอร์เรเนียน)
เปรียบเทียบกับสะพานปัจจุบันที่เหลืออยู่

อ้างอิง

www.wikipedie.org

http://www.blogger.com/profile/

http://gotoknow.org/profile/pompier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

edit @ 21 Nov 2009 11:20:08 by meen

edit @ 23 Dec 2009 18:08:51 by meen

edit @ 23 Dec 2009 18:39:51 by meen

edit @ 23 Dec 2009 18:49:19 by meen

Comment

Comment:

Tweet