พระราชวังลินเดอร์ฮอฟ

posted on 15 Nov 2009 23:05 by leafless

 

พระราชวังลินเดอร์ฮอฟ

 

ประวัติ

ก่อนที่จะสร้างลินเดอร์ฮอฟพระเจ้าลุดวิกทรงรู้จักบริเวณนั้นดีจากการเดินทางไปล่าสัตว์ในบริเวณเทือกเขาบาวาเรียแอลป์กับพระบิดาพระเจ้าแม็กซิมิลเลียนที่ 2  แห่งบาวาเรียเมื่อยังทรงพระเยาว์ เมื่อขึ้นครองราชย์ต่อจากพระบิดาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1869  พระเจ้าลุดวิกไดัรับ ตำหนักเคอนิกเฮาเชน” (Königshäuschen) เมื่อเริ่มแรกก็ทรงขยายตำหนักเดิมแต่ต่อมาก็ทรงสั่งให้ย้ายตำหนักเคอนิกเฮาเชนไปตั้งในบริเวณอื่น และบนสิ่งก่อสร้างรูปตัว “U” ที่ยังเหลืออยู่ทรงเพิ่มห้องสามห้องและบันได ด้านหน้าตกแต่งที่เคยเป็นไม้ก็ทรงสั่งให้หุ้มด้วยหิน ตัวสิ่งก่อสร้างเป็นแบบโรโคโคถึงแม้ว่าวังลินเดอร์ฮอฟจะเป็นวังที่เล็กกว่าพระราชวังแวร์ซายส์ แต่ก็เห็นได้ชัดว่าเป็นวังที่สร้างเลียนแบบพระราชวังของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 แห่งฝรั่งเศส ผู้เป็นวีระบุรษและแรงบันดาลใจของพระเจ้าลุดวิกในการก่อสร้างต่างๆ เช่นบันได ก็เป็นการสร้างย่อส่วนของบันไดทูต (Ambassador's staircase)  ที่แวร์ซายส์ ซึ่งต่อมาไปสร้างเต็มสัดส่วนที่วังแฮเร็นเคียมเซ ภายในวังจะมีสัญลักษณ์พระอาทิตย์ที่เป็นสัญลักษณ์ของระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 อยู่ทั่วไป ซึ่งเหมาะกับความคิดของพระเจ้าลุดวิกที่ว่าอำนาจของพระเจ้าแผ่นดินเป็นอำนาจโดยตรงจากพระเจ้า แต่ตามความเป็นจริงแล้วความคิดเช่นนั้นเป็นความคิดที่ล้าสมัยไปแล้วในคริสต์ศตวรรษที่ 19 

ห้องบรรทมเป็นห้องที่สำคัญที่สุดในระบอบกษัตริย์แบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ทรงรับการถวายราชการหนแรกและหนสุดท้ายของวันหนึ่งๆ ภายในห้องบรรทม ห้องบรรทมที่ลินเดอร์ฮอฟก็เป็นการเลียนแบบห้องบรรทมของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 เป็นห้องที่ใหญ่ที่สุดในวัง หันไปทางทิศเหนือซึ่งทรงกลับสัญลักษณ์ของแวร์ซายส์ที่ทรงเห็นพระองค์ว่าเป็นพระราชาแห่งราตรี

ที่ตั้งของพระราชวังอยู่ไม่ไกลจากวัดเอ็ททาลซึ่งทำให้เห็นอีกแง่หนึ่ง เพราะทรงเห็นลักษณะสถาปัตยกรรมของ

วัดว่าควรเป็นที่เก็บรักษาถ้วยศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเป็นการเชื่อมพระราชวังบาโรกกับพระราชวังยุคกลาง  เช่น 

นอยชวานชไตน์เป็นความคิดที่เข้ารูปเข้ารอยกับโอเปร่าของริชาร์ด วากเนอร์ที่พระเจ้าลุดวิกทรงโปรด

ภาพเขียนก่อนที่จะก่อสร้างพระราชวังลินเดอร์ฮอฟ

 

                                                        พระราชวังลินเดอร์ฮอฟ ที่เสร็จสมบูรณ์ ในปัจจุบัน

 

 

 รูปปั้นประดับด้วยทองคำแท้หนาหลายเซนติเมตร   

ก็เพราะตกแต่งด้วยทองคำ จึงทำให้มูลค่าการตกแต่งของพระราชวัง  

เป็นมูลค่า ราวๆ 3000 ล้านบาท 

 

ห้องภายในพระราชวัง

ห้องเสวย มีโต๊ะพิเศษ ซึ่งซ่อนอยู่ใต้พื้นห้องเสวย ในเวลาปกติจะมองไม่เห็นโต๊ะตัวนี้

เมื่อถึงเวลาเสวยพระกระยาหาร พ่อครัวซึ่งอยู่ในห้องครัวชั้นล่างจะจัดอาหารให้

สำหรับ 4 ที่   พื้นห้องเสวยจะค่อยๆแยกกันและเปิดออกมา โต๊ะที่จัดอาหารไว้พร้อมแล้ว

จะค่อยๆเลื่อนสูงขึ้นมาจากห้องครัวด้านล่าง  มาตั้งอยู่กลางห้องเสวย

เมื่อเสวยเสร็จเรียบร้อยแล้ว โต๊ะเสวยก็จะเลื่อนลงไปอยู่ในห้องครัวด้านล่างตามเดิม

พื้นห้องเสวยก็จะปิดสนิท 

 

ภายในของ Venus Grotto ภายนอกดูมีลักษณะเหมือนถ้ำ  

ตกแต่งภายในด้วยภาพ แสงสี สำหรับเล่นละคร  

กษัตริย์พระเจ้าลุดวิกที่ 2 จะประทับอยู่ในเรือทองกลางสระน้ำเพื่อทอดพระเนตรการแสดง

 

Moorish Kiosk ออกแบบโดยสถาปนิกชาว Berlin ชื่อ Karl von Diebitsch

เพื่อไปร่วมงานแสดงนิทรรศการที่ Paris เมื่อปี ค.ศ. 1867 ประดับภายในด้วยรูปนกยูง

 

 

อ้างอิง

www.wikipedie.org

www.oknation.net/blog/chedtha

www.linderhof.de/

 

 

 

 

 

edit @ 21 Nov 2009 11:43:37 by meen

edit @ 23 Dec 2009 18:20:51 by meen

Comment

Comment:

Tweet