พระราชวังเชินบรุนน์

posted on 15 Nov 2009 22:30 by leafless

พระราชเชินบรุนน์

พระราชวังเชินบรุนน์ (Schönbrunn Palace) ตั้งอยู่ในกรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย ในอดีตเป็นที่ประทับของจักรพรรดิแห่งราชวงศ์ฮับส์บูร์ก ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 18 จนถึง พ.ศ. 2461 ออกแบบโดย Johann Bernhard Fischer von Erlach และ Nicolaus Pacassi เป็นสถานที่รวบรวมผลงานทางศิลปะการตกแต่งชั้นเยี่ยมจำนวนมาก ภายในอุทยานเคยเป็นที่ตั้งของสวนสัตว์แห่งแรกของโลกเมื่อ พ.ศ. 2295 ปัจจุบันได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลก และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากในกรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย

พระราชวังเชินบรุนน์ (Schönbrunn Palace) ซึ่งอยู่ห่างออกไปจากใจกลางเขตเมืองเก่าเล็กน้อย การเดินทางสามารถไปด้วยรถใต้ดินสายสีเขียว U-4

พระราชวังเชินบรุนน์ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก โดยองค์การยูเนสโก้ในปี ค.ศ. 1996 เป็นพระราชวังที่มีต้นแบบมาจากพระราชวังแวร์ซายส์ในฝรั่งเศส ประกอบด้วยตัวปราสาท อุทยาน และสวนสัตว์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก ตัวปราสาทประกอบด้วยห้องทั้งหมด 1,441 ห้อง แต่เปิดให้คนทั่วไปชมเพียง 40 ห้อง พระนางมาเรีย เทเรซา โปรดให้ปรับเปลี่ยนพระราชวังหลังเดิมให้เป็นพระราชวังฤดูร้อนของราชวงศ์แฮบส์บวร์กในศิลปะแบบรอโคโค (Rococo) อย่างหรูหราวิจิตรพิสดาร

 

ประวัติขององค์จักรพรรดิพระองค์หนึ่งที่สำคัญของราชวงศ์แฮบส์บวร์ก คือ พระเจ้าฟรานซ์โจเซฟ (Franz Josef) ทรงประสูติ ในศตวรรษที่19  ที่พระราชวังแห่งนี้และทรงใช้เวลาส่วนใหญ่ประทับอยู่ที่พระราชวังจนสวรรคต  ภายในจึงเต็มไปด้วยเรื่องราวของพระองค์และพระมเหสี อลิซาเบธ  พระองค์ทรงขึ้นครองราชย์ตั้งแต่พระชนมายุเพียง 18 พรรษา และครองราชย์ยาวนานถึง 68 ปี (ค.ศ. 1848-1916)   พระโอรสของพระองค์คือ อาร์กดยุกฟรานซ์ เฟอร์ดินันต์ และพระชายา ถูกลอบปลงพระชนม์ที่เมืองซาราเจโว (Sarajevo)  จึงทรงประกาศสงครามกับเซอร์เบีย  ชาติต่าง ๆ เข้าร่วมถือหางแต่ละฝ่ายจนลุกลามกลายเป็นสงครามโลกครั้งที่ 1 และนั่นคืออวสานของราชวงศ์แฮบส์บวร์กที่ปกครองประเทศมายาวนานกว่า 600 ปี 

  

 พระนางอลิซาเบธ พระมเหสีของพระเจ้าฟรานซ์โจเซฟ ทรงมีชื่อเล่นว่า "ซิซี" (Sisi)  พระองค์มีพระสิริโฉมเป็นเลิศ  เป็นผู้นำของความงามในยุคนั้น  พระองค์ไม่เสวยพระกระยาหารเย็นเพื่อรักษารอบเอวไว้ที่ 20 นิ้ว  ทรงไม่เสวยเนื้อสัตว์ แต่ใช้วิธีคั้นน้ำจากเนื้อสัตว์เพื่อดื่มแทน  ทรงอภิเษกสมรสตั้งแต่พระชนมายุเพียง 16 พรรษา   พระองค์ไม่โปรดชีวิตที่เต็มไปด้วยระเบียบที่เคร่งครัดในวัง  จึงใช้เวลาส่วนใหญ่ในการท่องเที่ยวไปทั่วจนชื่อเสียงเรื่องความงามของ พระองค์ขจรขจายไปทั่ว 

 

 

หลังพระราชวังเป็นอุทยานมีเนื้อที่กว้างขวาง เป็นสวนแบบฝรั่งเศส มีน้ำพุ ซากอาคารโรมันจำลอง รูปปั้นหินแกะสลัก ทางด้านขวาที่เห็นกลม ๆ คือสวนสัตว์เวียนนาที่เก่าแก่ที่สุดในโลก

 

 

ส่วนสำคัญที่สุดของอุทยานคืออาคารด้านหลังสุด ชื่อว่าโกลเรียตต์ (Gloriette) ตั้งอยู่บนยอดเนินที่สามารถมองได้รอบทิศ ตัวอาคารประกอบด้วยซุ้มโค้ง (arches) 11 ซุ้ม รองรับด้วยเสาดอริกแบบกรีก  ยอดบนสุดของอาคารสร้างเป็นรูปนกอินทรีเหยียบลูกโลก ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของราชวงศ์แฮบส์บวร์ก 

 

 

ส่วนที่เป็นสวนสามารถชมได้ฟรี  แต่ถ้าต้องการเข้าชมภายในต้องซื้อบัตร ซึ่งมีให้เลือก  2 ราคา   อิมพีเรียลทัวร์ราคาถูกกว่า แต่ให้ชมได้เพียงแค่ 22 ห้อง

 ซึ่งแสดงส่วนที่พระเจ้าฟรานซ์โจเซฟและพระมเหสีอลิซาเบธเคยประทับ

 ส่วนแกรนด์ทัวร์ให้ชมได้ถึง 40 ห้อง  โดยเพิ่มส่วนที่พระนางมาเรีย เทเรซาเคยประทับ    สำหรับแกรนด์ทัวร์ จ่ายแพงกว่า

ที่พระราชวังแห่งนี้ โมสาร์ท ตอนที่อายุ 6 ขวบ เคยแสดงต่อหน้าพระพักตร์พระนาง

มาเรีย เทเรซา เมื่อแสดงเสร็จก็กระโดดไปนั่งตักพระองค์พร้อมหอมแก้ม  ตำนานเล่าต่ออีกว่าโมสาร์ท สะดุดชายกระโปรงของเจ้าหญิงมารี อังตัวเน็ตต์ซึ่งเป็นพระธิดาของมาเรีย เทเรซา  แต่พอดีเจ้าหญิงมารี อังตัวเน็ตต์ประคองไว้ทันทำให้โมสาร์ทไม่สะดุดล้ม  จริง/ เท็จไม่แน่ใจ

edit @ 21 Nov 2009 12:02:13 by meen

edit @ 23 Dec 2009 18:26:24 by meen

Comment

Comment:

Tweet