พระราชวังแฮเร็นเคียมเซ หรือ วังใหม่ (ภาษาอังกฤษ: Herrenchiemsee หรือ Neues Schloss) ตั้งอยู่ที่เกาะแฮเร็นกลางทะเลสาบเคียมเซ ทางตะวันออกเฉียงใต้ของแคว้นบาวาเรีย สร้างโดยพระเจ้าลุดวิกที่ 2 แห่งบาวาเรียตามแบบส่วนกลางของพระราชวังแวร์ซายส์ที่ฝรั่งเศส เป็นพระราชวังใหญ่ที่สุดที่ทรงสร้าง

 

ประวัติ

                 วังใหม่ออกแบบโดยของคริสเตียน แย้งค์, ฟรานซ์ ไซทซ และจอร์จ โดลมันน์ สร้างระหว่างปี ค.ศ. 1863 ถึงปี ค.ศ. 1886 ทรงใช้ค่าก่อสร้างทั้งหมดประมาณ 16,579,674 มาร์ค ในการสร้างซึ่งเท่ากับ 4,795,000,000 บาท   (ค.ศ. 2007) รัฐธรรมนูญของประเทศเยอรมนีร่างกันที่วังนี้ในปี ค.ศ. 1948 ในปี ค.ศ. 1995 วังแฮเร็นเคียมเซปรากฏในคอมพิวเตอร์เกมGabrial knightเกมเกิดขึ้นที่บาวาเรียและเกี่ยวกับลุดวิกที่ 2 และ ริชาร์ด วากเนอร์

 

              การออกแบบพระราชวังแฮเร็นเคียมเซเป็นวังที่แสดงถึงความชื่นชมที่พระเจ้าลุดวิกที่ 2 ทรงมีต่อพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 แห่งฝรั่งเศส ในห้องกระจกบนเพดานเป็นภาพเขียนของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ทรงประสงค์จะสร้างวังนี้ให้ทัดเทียมกับพระราชวังแวร์ซายส์ แต่ทรงสร้างเสร็จเพียงส่วนกลางก่อนที่จะสิ้นพระชนม์จึงเหลืออีก 50 - 70 ห้องที่ยังไม่ได้สร้าง การสร้างมิได้ทรงตั้งใจจะให้เหมือนไปเสียทุกตารางนิ้วเพราะบางส่วนที่สร้างทรงสร้างเหนือไปจากพระราชวังแวร์ซายส์ ห้องกระจกยาวกว่าต้นฉบับและห้องเลี้ยงรับรองมีโคมระย้ากระเบื้องไมเซ็นที่ใหญ่ที่สุดในโลก นอกจากนั้นตัวสิ่งก่อสร้างยังได้ประโยชน์การใช้วิธีการสร้างที่ใหม่กว่าเมื่อสร้างพระราชวังแวร์ซายส์เมื่อสองร้อยปีก่อนหน้านั้น เช่นพระราชวังแวร์ซายส์ไม่มีห้องน้ำแม้แต่ห้องเดียว

 และระบบน้ำก็มีเพียงน้ำพุจากภาพนอกตัวอาคารเท่านั้น พระเจ้าลุดวิกทรงใช้ระบบสมัยใหม่ที่มีทั้งห้องน้ำและอ่างอาบน้ำอุ่น แต่พระราชวังแฮเร็นเคียมเซไม่ขึ้นชื่อเท่าวังอื่นก็คงเป็นเพราะทางเดียวที่จะเข้าเยี่ยมชมได้คือต้องนั่งเรือข้ามไปดูเพรางอยู่บนเกาะ    สวนของพระราชวังแฮเร็นเคียมเซเป็นสวนแบบภูมิทัศน์ที่ประกอบด้วยน้ำพุและรูปปั้นแบบคลาสสิค แบบเดียวกับพระราชแวร์ซายส์เป็นแบบโรแมนติคซึ่งเป็นแบบที่พระเจ้าลุดวิกทรงนิยม

 

 

Speisezimmer mit "Tischleindeckdich"

(Dining-room with the "magic table")

ห้องเสวย  กับ โต๊ะกายสิทธิ์

เมื่อถึงเวลาเสวยพระกระยาหาร   พื้นจะแยกออกจากกันกว้างพอเพื่อ..  

เปิดให้โต๊ะเสวยซึ่งเต็มไปด้วยพระกระยาหารต่างๆ 

ค่อยๆเลื่อนขึ้นมาจนวางได้อย่างเหมาะสม

แล้วพื้นก็จะปิด   เมื่อเสวยพระกระยาหารเสร็จแล้ว   พื้นก็จะแยกออก

โต๊ะกายสิทธิ์นั้นก็จะเลื่อนลงไปเก็บไว้ในห้องครัวด้านล่าง  

แล้วพื้นก็จะปิดสนิทอีก   มองไม่รู้เลยว่า  

พื้นบริเวณนี้ปิดเปิดให้โต๊ะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้

ถ้าลงไปดูที่ห้องครัวด้านล่าง  

จะเห็นว่า เป็นลิฟต์ที่ขับเคลื่อนให้โต๊ะลอยขึ้นมาที่ห้องเสวย

 

 

 

Kronleuchter (108 Kerzen) aus Meißener Porzellan

Chandelier (108 candles) of Meissener porcelain